PRAVNA PISARNA AD ACTA ŽE OD LETA 1991 USPEŠNO OPRAVLJA PRAVNE POSLE ZA CELO VRSTO DRUŽB, ZAVODOV IN JAVNIH PODJETIJ TER VELIKE IN MALE SAMOSTOJNE PODJETNIKE.

d

– urejujemo razmerja med delavci in delodajalci

– urejujemo razmerja med delodajalci in sindikatom

– sodelujemo pri vodenju disciplinskih, pritožbenih in drugih postopkov z delovnega razmerja

– smo v pomoč pri sklepanju pogodb ali izterjavi neplačanih obveznosti

– vlagamo izvršbe

– sklepamo izvensodne poravnave

– pomagamo na vrsto drugih načinov, pri vodstvu družbe pri urejanju razmerij in zagotavljanju urejenega poslovanja

– svetovanje pri pravnih vprašanjih s področja prava javnih naročil

– priprava razpisne dokumentacije in drugih potrebnih, dokumentov v postopkih javnega naročanja